Τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον
Sócrates

viernes, 18 de noviembre de 2011

EL HAMBRE de Manuel Mujica Lainez (interpretado por Alberto Laiseca)

No hay comentarios:

Publicar un comentario