Τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον
Sócrates

miércoles, 23 de noviembre de 2011

DE MORTUIS de John Collier (narrado por Alberto Laiseca)

No hay comentarios:

Publicar un comentario