Τὰ δ' ἀργυρώματ' ἐστὶν ἥ τε πορφύρα
εἰς τοὺς τραγῳδοὺς χρήσιμ', οὐκ εἰς τὸν βίον
Sócrates

martes, 27 de septiembre de 2011

A Motto

Las alhajas de plata,
De púrpura las ropas,
Útiles podrán ser en las tragedias;
Pero de nada sirven en la vida.
Sócrates

No hay comentarios:

Publicar un comentario